Mobile Number of A.P.O

S.No Name Of the Mandal A.P.O Mobile Numbers
1 Bhupalpally 7095513470
2 Eturnagaram 7095513611
3 Govindaraopet 7095513696
4 Gudur 7095513699
5 Khanapur 7095513787
6 Kothaguda 7095513814
7 Mahabubabad 7095514069
8 Dharmsagar 9989336727
9 Mangapet 7095514454
10 Mulugu 7095514160
11 Narsampet 7095544199
12 Thadvai 7095514033
13 Venkatapur 7095513886
14 Athmakur 7095513417
15 Bachannapet 7095513433
16 Chennaraopet 7095513488
17 Cherial 7095513499
18 Chityala 7095513536
19 Dornakal 7095513587
20 Devaruppula 7095513557
21 Duggondi 7095513599
22 Geesukonda 7095513265
23 Ghanpur (Mlg) 7095513638
24 Dharmasagar 7095514545
25 Ghanpur Station 7095513660
26 Hasanparthi 7095513726
27 Hanamkonda 7095513999
28 Jangaon 7095513755
29 K Samudarm 7095513776
30 Kodakandala 7095513799
31 Kuravi 7095513842
32 Lingala ghanpur 7095513843
33 Maddur 7095513860
34 Maripeda 7095513799
35 Mogullapally 7095514143
36 Narmetta 7095514165
37 Nekkonda 7095513976
38 Narsimhulapet 7095514216
39 Nellikuduru 7095514255
40 Palakurthi 7095514288
41 Parkala 7095514312
42 Parvathagiri 7095514342
43 Raghunathpally 7095514051
44 Rayaparthi 7095513953
45 Regonda 7095514222
46 Sangem 7095513777
47 Thorrur 7095514363
48 Shyampet 7095513666
49 Wardhannapet 7095513899
50 Zaffergadh 7095514400
Top